Łączniki przelotki

Łącznik ma za zadanie w sposób elastyczny połączyć pracujący podzespół z częścią sztywną urządzenia. Wykonujemy łączniki w różnych konfiguracjach średnic i wysokości oraz wielkości śrub i nakrętek.

Przelotki są elementami chroniącymi przewody elektryczne, hydrauliczne, paliwowe itp. przed przetarciem i zniszczeniem w otworach przejściowych ram i obudów maszyn oraz urządzeń.

laczniki
przelotki